Trygg i Fjell-modellen

Fritid - Handtering

  • I situasjonen – gi beskjed om å stoppe («om du hadde sagt det / gjort det mot meg, så ville eg ikkje likt det, STOPP med det»)
  • Etter situasjonen: Informer foreldra til dei involverte. Vurder å informere skulen/bhg.
  • Om du mistenker mobbing: Snakk med foreldre, andre vaksne, leiar for fritidsaktivitet. Del din mistanke og fortell kva du ser, høyrer og opplever.
  • Unngå konfrontasjon («æreskjelling», «skamskjelling») med barn eller foreldre, det løyser sjeldan noko.
X
Trygg i Fjell har eit samarbeid med ulike idrettlag og Kyrkjelyden i Fjell. Dette innhaldet er ratta mot alle vaksne og ungdom som er ansvarlege for barn på ulike fritidsarenaer.
Trygg i Fjell på FacebookTrygg i Fjell | Fjell kommune på FacebookFjell kommune | Heimesida til Fjell kommunewww.fjell.kommune.no
(Trygg i Fjell-modellen v1.2)