Trygg i Fjell-modellen

Fritid - Førebygging

  • Snakk med foreldre.
  • Samarbeid om å setje grenser og stille krav til oppførsel.
  • Snakke med barna om korleis dei har det- vis interesse, still spørsmål!
  • Ver gode førebilete! Korleis snakkar du om andre vaksne og barn i gruppa og motspelarar?
  • Delta på foreldremøter og felles aktivitetar.
  • Dei vaksne må ha ein medviten haldning til gruppe/laginndeling, sørg for at alle er inkludert
X
Trygg i Fjell har eit samarbeid med ulike idrettlag og Kyrkjelyden i Fjell. Dette innhaldet er ratta mot alle vaksne og ungdom som er ansvarlege for barn på ulike fritidsarenaer.
Trygg i Fjell på FacebookTrygg i Fjell | Fjell kommune på FacebookFjell kommune | Heimesida til Fjell kommunewww.fjell.kommune.no
(Trygg i Fjell-modellen v1.2)