Trygg i Fjell-modellen

Fritid - Etterarbeid

  • Etter at mobbing eller krenkingar er stoppa er det viktig å følgje opp dei som var involvert.
  • Oppfølginga kan vere naudsynt i lang tid, ofte lengre enn du trur!
  • Spør korleis det går.
  • Hald eit ekstra auge med dei som har vore involvert.
  • Sjå når dei lukkast (catch-them-being-good) – og bekreft! - også dei som har stoppa med mobbing.
  • Del gjerne gode erfaringar med andre, kva gjorde du, kor lenge haldt du på, korleis gjekk det.
X
Trygg i Fjell har eit samarbeid med ulike idrettlag og Kyrkjelyden i Fjell. Dette innhaldet er ratta mot alle vaksne og ungdom som er ansvarlege for barn på ulike fritidsarenaer.
Trygg i Fjell på FacebookTrygg i Fjell | Fjell kommune på FacebookFjell kommune | Heimesida til Fjell kommunewww.fjell.kommune.no
(Trygg i Fjell-modellen v1.2)