Trygg i Fjell-modellen

Fritid - Avdekking

Sjå kva som skjer

  • sjå om nokon går aleine.
  • sjå om nokon er utanfor i aktiviteten.
  • ver obs på endring i åtferd, til dømes om nokon sluttar å komme, vegrar seg for å gå i garderoben etc.

SPØR om kva som skjer

  • har du sett nokon som ikkje har hatt det så bra i dag?
  • korleis har du det i gruppa/på laget?
  • har vennene dine hatt det fint på nettet i dag?
  • om du fikk velje, kven ville du valt som «leiar» i vennegjengen og kvifor.

SNAKK om det som skjer

  • Vurder å ta opp din bekymring med andre på fritidsarenaen og med føresette.
X
Trygg i Fjell har eit samarbeid med ulike idrettlag og Kyrkjelyden i Fjell. Dette innhaldet er ratta mot alle vaksne og ungdom som er ansvarlege for barn på ulike fritidsarenaer.
Trygg i Fjell på FacebookTrygg i Fjell | Fjell kommune på FacebookFjell kommune | Heimesida til Fjell kommunewww.fjell.kommune.no
(Trygg i Fjell-modellen v1.2)