Trygg i Fjell-modellen

Føresette - Handtering

  • I situasjonen – gi beskjed om å stoppe («om du hadde sagt det / gjort det mot meg, så ville eg ikkje likt det, STOPP med det»)
  • Etter situasjonen: Informer foreldra til dei involverte. Vurder å informere skulen.
  • Om du mistenker mobbing: Snakk med andre foreldre, klassekontakt, kontaktlærer, leiar for fritidsaktivitet. Del din mistanke og fortell kva du ser, høyrer og opplever.
  • Unngå konfrontasjon («æreskjelling», «skamskjelling») med barn eller foreldre, det løyser sjeldan noko.
  • Vurder å kontakte til skule og barnehage.
  • Du kan og ta kontakt med beredskapsteamet.
X
Foreldre i kommunen har bidrege til tekstane som gjeld føresette mellom anna gjennom samlingar med FAU og kommunalt foreldreutval.

nullmobbing.no logo

Trygg i Fjell på FacebookTrygg i Fjell | Fjell kommune på FacebookFjell kommune | Heimesida til Fjell kommunewww.fjell.kommune.no
(Trygg i Fjell-modellen v1.2)