Trygg i Fjell-modellen

Føresette - Førebygging

  • snakke med andre foreldre.
  • samarbeide om å sette grenser og stille krav til oppførsel.
  • snakke med eigne barn og vennane – vis interesse, still spørsmål !
  • vere gode førebilete? Kva snakkar vi om rundt «kjøkkenbordet»?
  • delta på foreldremøter i barnehagar og skular...
  • følgje med «på nett» - tilgang til barna sine nettkontoer?
  • tileigne seg nett-kunnskap – delta på skulens opplegg med Barnevakten.
  • være obs i forbindelse med bursdagar og andre private arrangement.
  • arrangere til dømes «leikegrupper» heime.
X
Foreldre i kommunen har bidrege til tekstane som gjeld føresette mellom anna gjennom samlingar med FAU og kommunalt foreldreutval.

nullmobbing.no logo

Trygg i Fjell på FacebookTrygg i Fjell | Fjell kommune på FacebookFjell kommune | Heimesida til Fjell kommunewww.fjell.kommune.no
(Trygg i Fjell-modellen v1.2)