Trygg i Fjell-modellen

Føresette - Avdekking

SJÅ kva som skjer

 • Sjå om nokon går aleine.
 • Sjå om nokon er utanfor i leik.
 • Legg merkje til endring i ditt barn si återd, lytt til det barn fortel eller formidlar på andre måter.

Spør om kva som skjer

 • har du sett nokon som ikkje har hatt det så bra i dag?
 • har vennene dine hatt det fint på nettet i dag?
 • om du fikk velje, kven ville du valt som «leiar» i vennegjengen og kvifor?

Snakk om det som skjer

  • Du kan kontakte skule og barnehage eller med din bekymring. Du skal bli høyrd.
  • Du kan og ta kontakt med beredskapsteamet.
  • Snakk med andre foreldre, delar dei di bekymring?
  • Snakk med leiar for fritidsaktiviteter om korleis borna har det der.
X
Foreldre i kommunen har bidrege til tekstane som gjeld føresette mellom anna gjennom samlingar med FAU og kommunalt foreldreutval.

nullmobbing.no logo

Trygg i Fjell på FacebookTrygg i Fjell | Fjell kommune på FacebookFjell kommune | Heimesida til Fjell kommunewww.fjell.kommune.no
(Trygg i Fjell-modellen v1.2)