TRYGG I FELLESSKAP-MODELLEN

Barnehage - Handtering

NÅr det vert avdekka:

  • Dei vaksne må vere tett på.
  • Systematisk observasjon.
  • Samtale med foreldre, fortelje kva avdekking har vist.
  • Lage plan for vidare arbeid i samarbeid med foreldra. (sjå tiltaksplan)
  • Leikegruppar, med fokus på leikar som fremmer samarbeid og samhald.
  • Hugs å setje tidsfreistar og hugs å følje opp.

NÅr det ikkje vert avdekka mobbing

Samtale med føresette:

  • Dei føresette får seie noko om noverande status.
  • Barnehagen seier noko om avdekkingsprosessen og resultata av avdekkinga.
  • Samarbeidsskjema om vidare arbeid.

Beredskapsteamet i Øygarden kommune kan bistå i dette arbeidet.

Trygg i Fellesskap på FacebookTRYGG I FELLESSKAP på Facebook | Fjell kommune på FacebookØygarden kommune