Trygg i Fjell-modellen

Barn/unge - Handtering

KUNNE - VILLE - VÅGE - HANDLE:

  • Seie frå til dei vaksne
  • Barn må tørre og stå fram og seie: STOPP DETTE ER IKKJE GREIT!!
  • Grip inn i situasjonen sjølv eller hent hjelp frå vaksne, gjeld mobbing og krenking både på nett og på andre arenaer
  • Vere med/snakke med den som blir mobba
X

Barn og unge i kommunen har sjølv laga tekstane som gjeld barn/unge, mellom anna gjennom elevråda og ungdommens kommunestyre.


nullmobbing.no logo

Trygg i Fjell på FacebookTrygg i Fjell | Fjell kommune på FacebookFjell kommune | Heimesida til Fjell kommunewww.fjell.kommune.no
(Trygg i Fjell-modellen v1.2)