Trygg i Fjell-modellen

Barn/unge - FØrebygging

  • Kan sjå at alle har det bra
  • Kan sjå etter at alle har nokon å være med/at ingen går åleine
  • Vere ein god venn
  • Ikkje mobb sjølv
  • Seie stopp
  • Vere eit godt førebilete
  • Inkludere alle
  • Skape ein kultur for at det er trygt å fortelje, og støtte dei som fortel. «Så kult at du gav beskjed!»
  • Å snakke stygt om andre beskriv ikkje dei, det beskriv deg
  • Vennebenk – både på skulen og i nærmiljøet
X

Barn og unge i kommunen har sjølv laga tekstane som gjeld barn/unge, mellom anna gjennom elevråda og ungdommens kommunestyre.


nullmobbing.no logo

Trygg i Fjell på FacebookTrygg i Fjell | Fjell kommune på FacebookFjell kommune | Heimesida til Fjell kommunewww.fjell.kommune.no
(Trygg i Fjell-modellen v1.2)