Trygg i Fjell-modellen

Barn/unge - Etterarbeid

  • Passe på å vere støttande i lang tid etterpå!
  • Legge ting bak seg, og ha fokus på det ein kan gjere for å betre situasjonen for begge partar.
  • Ta avstand frå handlingane, ikkje menneska
  • Unngå ryktespreiing og baksnakking
  • Kjekke aktivitetar som førebygger tilbakeslag
X

Barn og unge i kommunen har sjølv laga tekstane som gjeld barn/unge, mellom anna gjennom elevråda og ungdommens kommunestyre.


nullmobbing.no logo

Trygg i Fjell på FacebookTrygg i Fjell | Fjell kommune på FacebookFjell kommune | Heimesida til Fjell kommunewww.fjell.kommune.no
(Trygg i Fjell-modellen v1.2)