Trygg i Fjell-modellen

Barn/unge - Avdekking

  • Spørje korleis dei andre har det, om du trur at dei blir mobba
  • Følgje med på kva som skjer rundt ein, om nokon går åleine/ser lei seg ut
  • Når vi ser/opplever situasjonar der vi trur at nokon blir mobba, kan vi spørje «kva skjer?»
     
X

VIDEO


Barn og unge i kommunen har sjølv laga tekstane som gjeld barn/unge, mellom anna gjennom elevråda og ungdommens kommunestyre.


nullmobbing.no logo

Trygg i Fjell på FacebookTrygg i Fjell | Fjell kommune på FacebookFjell kommune | Heimesida til Fjell kommunewww.fjell.kommune.no
(Trygg i Fjell-modellen v1.2)